Tải Đồ Án Tốt Nghiệp Thiết Kế Máy Biến Áp Điện Lực

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế Máy biến áp điện lực 3 pha ngâm dầu sẽ là tài liệu hữu ích cho các bạn trong việc nghiên cứu về máy biến áp nói chung và thiết kế máy biến áp nói điện lực ba pha ngâm dầu nói riêng. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để tìm hiểu chi tiết về máy biến áp và thiết kế máy biến áp ba pha ngâm dầu.

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế máy biến áp điện lực 3 pha ngâm dầu. Nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp là:

THIẾT KẾ MÁY BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC BA PHA NGÂM DẦU.

Bài thiết kế tốt nghiệp của tôi gồm 2 phần:

Phần 1 : Tổng quan về máy biến áp.

Phần 2 : Thiết kế. Các bản vẽ : Bản vẽ tổng lắp ráp A0.

  • Bản vẽ quấn dây và sơ đồ nối dây A0.
  • Bản vẽ mạch từ lắp ráp A0.
  • Kết luận.
  • Các tài liệu tham khảo.

Tải Đồ Án Tốt Nghiệp Thiết Kế Máy Biến Áp Điện Lực: TẠI ĐÂY!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *