Tải Đồ Án Tốt Nghiệp Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Kho

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHO CHO CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TAM LONG

  • ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
  • Ngành: Công nghệ Thông tin

Nội dung

  • Khảo sát và thu thập số liệu và tổng hợp số liệu, viết báo cáo phần nghiệp vụ.
  • Dựa theo quy trình xây dựng HTTT quản lý theo kỹ nghệ hướng cấu trúc để xây dựng các mô hình phân tích và thiết kế hệ thống.
  • Lập trình thử nghiệm xây dựng hệ thống quản lý kho cho Công Ty TNHH Dược Phẩm Tam Long.

Tải Đồ Án Tốt Nghiệp – Khoa Công Nghệ Thông Tin – Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Kho: TẠI ĐÂY!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *